Mizoginia - uprzedzenie, niechęć do płci pięknej

MizoginiaKobieta jest delikatna, wrażliwa, daje życie i wymaga szacunku: takie i wiele innych opinii krąży na temat kobiet. Obecnie w naszej kulturze uważane są za płeć piękną, posiadającą odpowiednie prawa i przywileje. Nie ochroniło to jednak kobiet przez wyraźną niechęcią, uprzedzeniami głównie ze strony mężczyzn, co zwane jest mizoginią lub mizoginizmem.

Mizoginia i jej źródła

Mizoginizm to postawa niechęci wobec kobiet, wyrażana głównie przez mężczyzn ale i przez inne kobiety. Gdzie szukać jego źródeł? Przede wszystkim w dziejach historycznych. Od dawna to właśnie mężczyźni postrzegani byli jako głowy rodziny, co skutkowało tworzeniem się społeczeństw typowo patriarchalnych. Podobnie kwestia ma się w religii: kobiety uznawane są za słabsze od mężczyzn, więc powinny reprezentować postawę poddańczą, zgadzać się z wolą męża. W kulturze zaś kobieta nierzadko przedstawiana jest jako ozdoba mężczyzny, co skutkuje zmniejszeniem jej roli, posiada ona mniejsze prawa niż mężczyzna, skoro jest jedynie do niego dodatkiem. I jakie są tego konsekwencje? To wszystko składa się na wytworzenie postawy mizoginizmu, chorobliwej niechęci wobec kobiet. Okazuje się, że jest on nie tylko nieprzyjemny dla pań ale może być również i… groźny!

Ciekawostka: mizoginia w literaturze

Jak się okazuje, źródeł postawy mizoginistycznej poszukiwać można również… w literaturze, a dokładniej w twórczości z okresu Młodej Polski, czyli przełomu XIX i XX wieku. W tym czasie twórcy zafascynowani byli filozofią Schopenhauera, a także głosili poglądy mizoginistyczne jako ich odpowiedź na pierwsze ruchy emancypacyjne kobiet.

Jak objawia się mizoginia?

Jak obawia się postawa mizoginistyczna? Przede wszystkim to niechęć do płci żeńskiej, może być jednak wyrażana w różny sposób. Najmniej niebezpieczną formą jest unikanie kobiet, co przejawia się poprzez nieśmiałość w ich towarzystwie, małomówność. Zwykle jednak jawi się ona jako jawna niechęć, na przykład drwienie z kobiet, obmawianie ich, obrażanie, krytykowanie ich zdania czy wyglądu. Mizogin wyśmiewa kobiety, składa jej nieprzyzwoite propozycje, opowiada tematyczne kawały, które jawnie obrażają płeć żeńską. Zdarzają się również postawy obojętne ale wyrażające lekceważenie, unikanie pytania pań o zdanie, co także jest postawą negatywną, mimo iż nie wyraża jej wprost. Jedną z najgorszych odmian mizoginizmu jest odmiana agresywna, gdzie oprócz niechęci pojawia się wyraźna wrogość, pojawić się mogą obelgi, agresja słowna lub nawet fizyczna, w tym seksualna! Niestety, mizoginizm prowadzić może do takich sytuacji, gdyż przekonania, żywione wobec pań mogą przekształcić się w zachowania, zwłaszcza, jeśli są silne i utrzymują się przez długi czas.

Jak zachowuje się mizogin?

Czy trudno rozpoznać osobę, przyjmującą postawę mizoginistyczną? Okazuje się, że wcale nie. Wiele osób doskonale się maskuje, choć tak naprawdę w towarzystwie kobiet widoczna jest zmiana ich zachowania lub zachowują się "sztucznie”, starając się przemycać swoje zdanie na temat płci żeńskiej. Czy taka osoba może być niebezpieczna? Jak pokazuje poprzedni akapit: owszem, tak ale na szczęście są to skrajne i bardzo rzadkie przypadki. Postawa mizoginistyczna cechuje także wiele osób o zaburzonej osobowości, w tym osobowości psychopatycznej. W połączeniu z innymi zaburzeniami może ona skutkować zachowaniami socjopatycznymi, w tym czynami niemoralnymi.

Jak pomóc mizoginom?

Czy postawa mizoginistyczna wymaga leczenia? Tak, dana osoba powinna spotkać się ze specjalistą w celu dobrania odpowiedniej metody terapii. Zwykle wystarczające są spotkania z psychologiem. Wizyty mają na celu wypracowanie  nowych przekonań i wzorów zachowań. W niektórych przypadkach niezbędna jest psychoterapia. Warto jednak zawczasu zapobiegać postawom mizoginistycznym, ucząc swoje dzieci szacunku do ludzi, w tym kobiet oraz pokazywania, że są równe mężczyznom i zasługują na szacunek.

Krótki test, jak rozpoznać mizogina?

1.    Nie słucha tego, co mówią kobiety ale chętnie słucha mężczyzn.
2.    Nie dotrzymuje składanych kobietom obietnic, nie proponuje im pomocy.
3.    Spóźnia się na spotkania z kobietami, nie stara się dobrze wypaść.
4.    Zachowuje się wobec kobiet powściągliwie, zdaje się ich nie zauważać, nie okazuje im szacunku, np. ustępując miejsca.
5.    Przyzwala mężczyznom na zachowania, które dyskredytują kobiety.
6.    Obraża swoją partnerkę, upokarza ja publicznie oraz w domowym zaciszu, krytykuje ją, namawia do współżycia bądź go odmawia, zdradza.

Test ma charakter poglądowy, pokazuje pewną tendencję ale nie stwierdza, czy dana osoba kieruje się poglądami mizoginistycznymi.

Źródła:

Komentarze