Czy karma wraca? Karma w buddyzmie. Prawa karmiczne

Co to jest karma? Symbol karmyKarma wraca - cóż to oznacza? W najprostszym znaczeniu karma w tym kontekście rozumiana jest jako efekt konkretnego działania, które wykonaliśmy zgodnie z prostą zasadą, że dobro rodzi dobro, a zło powoduje zło. Karma jest istotna w wielu religiach w tym buddyzmie. Warto poznać lepiej Prawa Karmy i dowiedzieć się jak żyć, aby być szczęśliwym.

Czym jest karma? Dobra i zła karma

Termin karmy ma wiele znaczeń. W tym artykule rozumiany jest w kontekście tego, co dajemy innym i co w zamian do nas wraca. Karma w tym znaczeniu jest niejako zadośćuczynieniem za nasze czyny ale zwykle w znaczeniu: czynisz dobrze - wraca do Ciebie dobro, czynisz źle - wraca do Ciebie zło. Karma dzieli się więc na dobrą i złą, jak je rozróżnić? Mianem dobrej karmy nazywamy wszystko to, co wraca do nas, gdy zrobimy dobry uczynek, np. gdy pomożemy biednej osobie, ktoś pomaga nam, gdy jesteśmy w tarapatach. Z kolei mianem złej karmy określamy to, co złe wraca do nas, gdy uczynimy coś złego, np. obrazimy kogoś i za jakiś czas ktoś podobnie postąpi z nami.

Karma w buddyzmie

Termin karmy jako prawa przyczyny i skutku jest niezwykle istotny w religii buddyjskiej. W tej religii karma określana jest jako działanie, a więc nie tyle związek przyczynowo-skutkowy, ile czyn, który przynosi jakiś rezultat. Ten z kolei nazywany jest owocem karmy, przeznaczaniem. Dobra karma, czyli dobre działanie wraca jako szczęście, a zła karma, czyli negatywne czyny wracają do nas jako uczucie cierpienia.

Karma postrzegana jest w religii buddyjskiej jako działanie zamierzone, przyczyna (korzystna lub szkodliwa). To od woli człowieka zależy, czy zastosuje w danej chwili dobrą czy złą karmę. Czyny karmiczne w buddyzmie mają swoje konkretne cechy. Pierwszą z nich jest to, że karmiczne działania prowadzą do konkretnych rezultatów, efektów, które są ulokowane w przyszłości bliższej lub dalszej i określane jako szczęście lub cierpienie. Drugą cechą jest fakt, że owe rezultaty doświadczane są tylko i wyłącznie przez osobę, która dokonała czynu karmicznego, karma nie przechodzi na inną osobę. Nie ma możliwości odwrócenia karmy ani przekazania jej. Trzecią cechą jest powtarzalność: zawsze za dobrą karmą idzie szczęście, a za złą cierpienie.

Czym jest w buddyzmie dobra karma? Do dobrych uczynków zaliczamy wszystko to, co niesie radość i szczęście innym ale i życie zgodnie z zasadami buddyzmu, oddawanie się modlitwie. A co ze złą karmą? Tutaj religia wyróżnia 10 podstawowych złych uczynków, wchodzących w skład trzech grup:

 1. Czyny ciałem: zabicie kogoś, kradzież, niedozwolone czyny natury seksualnej, np. gwałt czy molestowanie.
 2. Czyny umysłem: złe myślenie o religii buddyjskiej, złe życzenie komuś, chciwość.
 3. Czyny mową, z tym: obrażanie kogoś, kłamanie, obmawianie, plotkowanie.

Analogicznie można wyróżnić czyny dobrej karmy, w tym gesty szczodrości, hojności, pomoc innym, itp. Termin karmy używamy w życiu dość często, zwykle jednak w kontekście efektów naszych działań. Warto poznać Prawa karmiczne i dowiedzieć się, jak działa "machina" przyczyn i skutków naszych poczynań i na ile widoczne są w niej wpływy religii buddyjskiej.

Karma współcześnie. Prawa karmy.

Do tej pory wiemy, że karma dzieli się na dobrą lub złą, określa działanie, które przynosi odpowiedni skutek. To jednak nie wystarczy, aby dobrze zrozumieć, jakimi zasadami się rządzi. Wyróżniamy wiele Praw Karmy, warto je poznać. Poniżej spis 14 najciekawszych praw karmicznych.

 1. Wielkie Prawo Karmy: to Prawo zwane jest także prawem przyczynowości, przyczyny i skutku i mówi w najprostszym znaczeniu: "Co posiejesz, to zbierzesz". Według niego każdy nasz czyn przynosi określone konsekwencje, czyniąc coś musimy być świadomi tego, że może do nas wrócić dokładnie do samo: dobro lub zło.
 2. Prawo Odpowiedzialności: prawo to oznacza, że nasze życie jest tylko naszym dziełem, sami dokonujemy wyborów i musimy ponosić za nie odpowiedzialność. Jeśli poniesiemy porażkę, nie należy upatrywać winnych w Bogu, innych ludziach czy przypadku.
 3. Prawo Neutralności: zgodnie z tym prawem cały świat jest neutralny, na każdego z nas działa dokładnie taka sama siła grawitacji, a karma obejmuje każdego, bez wyjątku. Na świecie wobec każdego obowiązują dokładnie takie same zasady i prawa moralne.
 4. Prawo Nauki: zgodnie z tym prawem zadaniem człowieka jest uczenie się przez całe życie, zdobywanie wiedzy, doświadczenia i nowych informacji. Zwykle jednak nauka ta powinna obejmować zrozumienie, że praktycznie każde zjawisko ma dwie strony: dobrą i złą, wyróżniamy niebo i piekło, światło i ciemność, serdeczność i gniew. Pomoże nam to w efekcie pojąć naturę rzeczywistości.
 5. Prawo Stworzenia, zwane też Prawem Kreacji: prawo to mówi, ze wszystko, czego pragniemy w życiu osiągniemy tylko i wyłącznie przez własne działanie, własną kreację.
 6. Prawo Zmian: zgodnie z tym prawem historia będzie zataczać koło dopóki nie zmienimy czegoś w sobie i swoim zachowaniu, np. możemy być narażeni na złą karmę, dopóki nie zaczniemy wykonywać dobrych uczynków.
 7. Prawo Wzrostu: to niezwykle ciekawe prawo, według którego wszystko wzrasta, rozwija się, w tym również i my. Dzieje się tak praktycznie cały czas i na nasz rozwój wpływ ma wszystko, co dzieje się w naszym życiu i co robimy. Dlatego właśnie nasz samorozwój powinien być naczelnym obowiązkiem każdego.
 8. Prawo Chwili Obecnej, zwane też Prawem Tu i Teraz: zgodnie z tym prawem to teraźniejszość jest wszystkim, co mamy i co powinno nas interesować. Oglądanie się za siebie i skupianie na przeszłości może sprawić, że ucieknie nam istotna szansa na coś pozytywnego, że staniemy w miejscu i nie będziemy się rozwijać. Ponadto, zbytnie przejmowanie się przyszłością również nie prowadzi do pozytywnych zmian, ponieważ nie skupiamy się na chwili obecnej, która jest najważniejsza i pozwala na działanie. I to właśnie teraz możemy zmieniać swoją przyszłość.
 9. Prawo Gościnności i Dzielenia się: prawo to mówi, że tylko bezinteresowne działanie, w które naprawdę wierzymy ma sens i przynosi dobre efekty.
 10. Prawo Równowagi: zgodnie z prawem tym świat istnieje w idealnej równowadze, harmonii, a ludzie niestety są jej pozbawieni. Sprawia to, że przez całe życie powinniśmy poszukiwać równowagi, życiowych mądrości, które sprawią, że nasze życie będzie jedną, spójną całością.
 11. Prawo Inspiracji: ważne prawo, które mówi, że w przypadku działania istotny jest nie tyle efekt czynu, co trud, jaki został włożony w działanie oraz zmiany, jakie zaszły w nas w związku z tym.
 12. Prawo Związku i Współzależności, zwane również Prawem Jedności: prawo mówi, że całe nasze życie, czyli to, co było, jest i będzie jest ze sobą nierozerwalnie włączone, wynika z siebie i tylko razem ma sens. Wszystko, co przydarza się nam w życiu jest istotne, ma pewne znaczenie, kontekst. Całe życie to dynamiczny proces, który składa się z przyczyn i skutków. Stanowi jedność, sensowną całość.
 13. Prawo Skupienia: prawo to mówi nam, że działając, powinniśmy być skupieni jedynie na tym działaniu i to na nim koncentrować całą swoją uwagę, nie należy się rozpraszać.
 14. Prawo Cierpliwości i Nagrody: prawo to mówi nam, że aby coś osiągnąć niezbędna jest wytężona praca i cierpliwość. Wszystko wymaga określonych nakładów pracy i działania, zmierzającego do konkretnego celu. Istotna jest także wytrwałość oraz konsekwencja.

Przysłowia i powiedzenia, związane z karmą

Z karmą związanych jest także wiele ciekawych złotych myśli i powiedzeń, spośród których możemy wybrać swoje motto życiowe. Oto kilka z nich:

 • "Karma nie jest nienaruszalnym silnikiem systemu karcenia pochodzącego od wszechświata. Jest to raczej naturalna kolej rzeczy, efektów i konsekwencji" - Vero Nazarian
 • "Nie osądzaj każdego dnia po owocach, jakie zbierasz, lecz po nasionach jakie siejesz" - Robert Louis Stevenson
 • "Każda czynność w naszym życiu dotyka jakiejś struny, która będzie wibrować przez wieczność" - Edwin Hubbel Chapiny.

I na koniec ciekawe cytaty dotyczące karmy i relacji z innymi ludźmi:

 • "Sposób, w jaki ludzie Cię traktują to ich karma; Twoją karmą jest to, w jaki sposób traktujesz ich Ty" - Wayne Dryer
 • "Budzimy w innych to samo nastawienie do nas, jakie my mamy do nich" - Elbert Hubbard

Po lekturze tego artykułu z pewnością pojęcie dobrej i złej karmy oraz działań karmicznych są nam o wiele bliższe. Co więc robić, jak żyć, by wracała do nas tylko dobra karma? Żyjmy w zgodzie z własnym sumieniem, czyńmy dobrze, cieszmy się dobrymi uczynkami i czekajmy: karma wraca, czasem czyni to jednak w zupełnie nieoczekiwanym momencie.

Komentarze